نکات مورد توجه

پیامدهای استفاده از لامپهای روشنائی غیر استاندارد

روشنائی از اجزای لاینفک هر ساختمانی اعم از اداری ، تجاری ، صنعتی یا مسکونی است .
استاندارد بود ن همه لوازم الکتریکی چه از لحاظ ایمنی و چه از لحاظ عملکردی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است .
عدم رعایت این معیارها ممکن است منجر به بروز خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی مانند برق گرفتگی ، صدمات بینائی و پوستی ، آتش سوزی ، اتلاف انرژی ، بالا رفتن هزینه تامین روشنائی و .... شود.
ضروری است که در تامین تجهیزات روشنائی اعم از لامپ ، چراغ و لوازم مرتبط نظیر کلید ، سرپیچ ، سیم و بالاست ، ..... نهایت دقت ( درحد وسواس )‌ به عمل آید .
در این راه انتخاب لوازم دارای علامت استاندارد راهگشا است .