راهنمای انتخاب صحیح لامپ بر حسب مکان

چه لامپی برای چه مکانی؟

 

نوع لامپ کاربرد محدودیت تجهیزات جانبی بهره نوری تقریبی لومن بر وات
رشته ای التهابی عمومی – تجاری – اداری – منازل – خودرو مصرف بالا – ایجاد حرارت – عمر کم - 10-13
تنگستن هالوژن منازل – تجاری- استودیو – مغازه ها – موزه ها – خودرو – ویترین مصرف بالا – ایجاد حرارت – عمر کم بالاست 20
فلورسنت خطی منازل – تجاری – اداری – عمومی – هتلها – بیمارستانها – سابق در معابر چراغ بزرگ و سنگین – تعداد کلیدزنی محدود بالاست – استارت 55-90
فلورسنت فشرده ( کم مصرف ) منازل – تجاری – اداری – عمومی – هتلها – بیمارستانها تعداد کلید زنی محدود بالاست یکپارچه 50-70
بخار سدیم بافشار کم معابر – تونلها – بزرگراهها – مناطق مه الود نورمونوکروم و با کیفیت پایین – تاخیر در روشن شدن – چراغ بزرگ و سنگین بالاست 150-180
بخار جیوه با فشار زیاد صنعتی – معابر – پارکها – تونلها نور با کیفیت پایین – تاخیر در روشن شدن – بهره نوری پایین بالاست 40-55
بخار سدیم با فشار زیاد معابر – باند فرودگاه – بزرگراهها – تونلها – مناطق مه آلود نورمونو کروم و با کیفیت پایین – تاخیر در روشن شدن – چراغ بزرگ و سنگین بالاست – ایگنیتر 80-130
متال هالاید استادیومهای ورزشی – بزرگراهها – نورافشانی – ساختمانهای بلند- فروشگاههای بزرگ – پایانه های هوایی – محوطه داخلی فرودگاه – صنعتی چراغ بزرگ  سنگین بالاست – ایگنیتر 70-85
LED منازل – تجاری – اداری – عمومی – معابر – نورپردازیها – تزیینی – ویترین مغازه ها – علائم راهنمائی – خود رو کاهش عمر در دماهای بالا درایور 80-120