مشخصات و معيارهاي انتخاب لامپ كم مصرف استاندارد

مشخصات و معيارهاي انتخاب لامپ كم مصرف استاندارد


امروزه به دليل افزايش بهاي انرژي، استفاده از محصولات پربازده و كم مصرف بسيار گسترش يافته است. از طرف ديگر، تامين روشنايي بالغ بر يك پنجم سبد انرژي مصرفي خانواده ها را تشكيل مي دهد. در نتيجه بهره گيري از لامپ هاي كم مصرف به جاي لامپ هاي كم بازده رشته اي به يك فرهنگ عمومي تبديل شده است.
در مراجعه به بازار روشنايي و فروشگاه هاي محصولات الكتريكي با انبوهي از لامپ هاي كم مصرف ايراني و چيني با قيمت و كيفيت هاي بسيار متفاوت مواجه مي شويم كه انتخاب لامپ با قيمت و كيفيت مناسب را دشوار مي سازد. به منظور رضايت از انجام يك خريد مناسب در كوتاه مدت و بلند مدت، سعي شده است كه ويژگيها و معيارهاي انتخاب يك لامپ مناسب به زبان ساده ارائه شود.

  • نشان استاندارد : با توجه به اجباري بودن استاندارد لامپ هاي روشنايي، مهمترين نكته در هنگام خريد لامپ، وجود علامت استاندارد بر روي لامپ مي باشد. اين موضوع، سبب اطمينان خاطر خريدار از كالا بوده و به وي تضمين مي دهد كه لامپ خريداري شده مشخصات الكتريكي، نوري و ايمني قيد شده در استاندارد ملي و بين المللي را دارد.
  • برچسب مصرف انرژي : برچسب مصرف انرژي نيز يكي از مواردي است كه بايستي حتماً بر روي جلد لامپ درج شود. اين برچسب نمايانگر گروه مصرف انرژي محصول بوده و لامپ در يكي از گروه هاي A تا G قرار مي گيرد. گروه A كمترين مصرف انرژي و گروه G بيشترين مصرف انرژي را دارد.
  • توان لامپ : توان لامپ مبين ميزان برق مصرفي لامپ مي باشد و با واحد وات اعلام مي شود. وات لامپ با توجه به محل مورد نظر براي استفاده لامپ و ميزان روشنايي مورد نياز، انتخاب مي شود. توان واقعي لامپ نبايد با توان قيد شده بر روي لامپ بيشتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد. با توجه به اينكه مصرف كننده قادر به اندازه گيري توان واقعي مصرفي لامپ نيست، جهت احراز اطمينان از اين موضوع، كافي است كه از وجود نشان استاندارد برروي لامپ اطمينان حاصل نمايد.
  • شار نوري لامپ :  شار نوري لامپ مبين ميزان نور خروجي لامپ بوده و با واحد لومن بيان مي شود. در وات يكسان لامپهاي داراي استاندارد، لامپي كه شار نوري بالاتري دارد، بهتر است. شار نوري واقعي لامپ كه در آزمايشگاه روشنايي قابل اندازه گيري است، نبايد كمتر از 90 درصد شار نوري قيد شده بر روي جلد لامپ باشد. با توجه به اينكه مصرف كننده قادر به اندازه گيري شارنوري واقعي لامپ نيست، جهت احراز اطمينان از اين موضوع، كافي است كه از وجود نشان استاندارد برروي لامپ اطمينان حاصل نمايد.

خاطرنشان مي سازد كه بسياري از لامپ هاي ارزان قيمت موجود در بازار فاقد نشان استاندارد و برچسب انرژي واقعي بوده و توان واقعي لامپ و ميزان نور خروجي آن در حدود نصف توان و شار نوري اظهار شده بر روي لامپ مي باشد كه نوعي كم فروشي تلقي مي گردد. به عبارت ديگر لامپ فاقد استاندارد، تقلبي يا قاچاق بوده و ممكن است مشكلات و عوارضي را نيز در پي داشته باشد.