تازه ها

فروشندگان و مصرف کنندگان عزیز
آیا می دانید ،‌چرا خرید از اعضای انجمن تولید کنندگان لامپ روشنائی به صرفه می باشد ؟

1- انجمن تولید کنندگان لامپ متشکل از 24 شرکت معتبر داخلی که بیشترین سهم در ارائه و عرضه انواع لامپ روشنائی با کیفیت در سطح کشور را دارا می باشد.
2- تمامی اعضای انجمن تولیدکنندگان لامپ دارای نشان استاندارد ملی برای تولیدات خود می باشند و کیفیت محصولات اعضاء به صورت دوره ای توسط سازمان استاندارد  کنترل و تایید میگردد.
3- انجمن به واسطه نقش نظارتی و هماهنگ کننده خود ، تمامی فعالیت اعضای خود را تحت نظر داشته و هرگونه مشکلات احتمالی که ناشی از عدم پاسخگوئی اعضاء به  تعهداتشان می باشد را بررسی و حل فصل خواهد کرد.
4- تمامی اعضای انجمن دارای سایت های تولیدی و مجهز به آزمایشگاه های معتبر بوده و فعالیت آنها تحت کنترل مراجع ذیربط می باشد.
5- با خرید محصولات تولیدی اعضای انجمن به افزایش اشتغال کمک شده ، از ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت وهدر رفتن منابع ارزی کشور جلوگیری بعمل می آید.
6- بالاترین مزیت خرید لامپ از اعضای انجمن عبارتست از :

دستیابی به :
- نورمناسب
- عمر کافی
- بی خطربودن
- ایمنی کامل
- رعایت مسائل مربوط به سلامت انسان و محیط زیست